Bluetooth Headset BH 105 - Sletning af indstillinger eller nulstilling

background image

Sletning af indstillinger eller
nulstilling

Hold tænd/sluk-tasten og besvar/
afslut-tasten nede (i ca. fem
sekunder), indtil indikatoren blinker
skiftevis rødt og grønt, for at slette
bindingerne fra headsettet, når det
er slukket.

Hvis headsettet holder op med at
virke, selvom det er opladet, og du
vil nulstille det, skal du slutte det
til en oplader, mens du holder tænd/
sluk-tasten nede.