Bluetooth Headset BH 105 - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet

Læs ”Oplysninger om batteri og
oplader” grundigt, før batteriet
oplades.

Advarsel! Brug kun opladere,
der er godkendt af Nokia til
brug sammen med denne

model. Brug af andre typer kan være
farlig og kan medføre, at en eventuel
godkendelse eller garanti bortfalder.

Når du fjerner netledningen fra
tilbehøret, skal du trække i stikket,
ikke i ledningen.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.

2. Slut opladerkablet til

opladerstikket. Den røde indikator
lyser under opladning. Det kan
tage op til to timer at oplade
batteriet helt.

3. Når batteriet er fuldt opladet,

lyser den grønne indikator. Tag
opladerstikket ud af headsettet
og derefter ud af stikkontakten.

background image

DANSK

Det fuldt opladte batteri har strøm
til op til 5½ timers taletid eller op
til 120 timers standbytid.

Tryk på tænd/sluk-tasten, når
headsettet ikke er tilsluttet en oplader,
for at kontrollere opladningsniveauet.
Hvis indikatoren lyser grønt, er
opladningsniveauet tilstrækkeligt.
Hvis indikatoren lyser gult, skal
batteriet snart oplades. Hvis
indikatoren lyser rødt, skal
batteriet oplades.

Headsettet bipper hvert 5. minut,
og den røde indikator blinker, når
batteriet er ved at løbe tør for strøm.