Bluetooth Headset BH 105 - Oprettelse af en binding og tilslutning af headsettet

background image

Oprettelse af en binding og
tilslutning af headsettet

1. Kontrollér, at mobilenheden er

tændt, og at headsettet er slukket.

2. Hold tænd/sluk-tasten nede

(i ca. fem sekunder), indtil den
grønne indikator begynder at
blinke hurtigt.

3. Aktivér enhedens Bluetooth-

forbindelse inden for ca. tre
minutter, og indstil den til at
søge efter Bluetooth-enheder.

4. Vælg headsettet på listen over

fundne enheder.

background image

DANSK

5. Indtast om nødvendigt

adgangskoden 0000 for at oprette
en binding og tilslutte headsettet
til enheden. På nogle enheder skal

du oprette forbindelsen separat,
efter at der er oprettet en binding.

Når headsettet tilsluttes enheden, og
det er klar til brug, blinker den grønne
indikator ca. hvert 5. sekund.