Bluetooth Headset BH 105 - HF-laitteen liittäminen pariksi ja yhteyden muodostaminen

background image

HF-laitteen liittäminen pariksi
ja yhteyden muodostaminen

1. Varmista, että langattomaan

laitteeseen on kytketty virta ja että
HF-laitteesta on katkaistu virta.

2. Pidä virtanäppäintä painettuna

(noin viiden sekunnin ajan), kunnes
vihreä merkkivalo alkaa vilkkua
nopeasti.

3. Ota Bluetooth-yhteys käyttöön

laitteessa noin kolmen minuutin
kuluessa ja aseta laite etsimään
Bluetooth-laitteita.

background image

SUOMI

4. Valitse HF-laite löytyneiden

laitteiden luettelosta.

5. Anna tarvittaessa salasana 0000,

jotta laite voi liittää HF-laitteen
parikseen ja muodostaa siihen
yhteyden. Joissakin laitteissa

yhteys on muodostettava erikseen
pariksi liittämisen jälkeen.

Kun HF-laitteen ja laitteen välille on
muodostettu yhteys ja HF-laite on
käyttövalmis, vihreä merkkivalo
vilkkuu noin viiden sekunnin välein.