Bluetooth Headset BH 105 - Virran kytkeminen tai katkaiseminen

background image

Virran kytkeminen tai
katkaiseminen

Kytke virta pitämällä virtanäppäintä
painettuna noin kahden sekunnin
ajan. HF-laitteesta kuuluu merkkiääni,
ja vihreä merkkivalo syttyy. HF-laite
yrittää muodostaa yhteyden
laitteeseen, johon yhteys viimeksi
on muodostettu.

Katkaise HF-laitteen virta pitämällä
virtanäppäintä painettuna noin
kahden sekunnin ajan. HF-laitteesta
kuuluu merkkiääni, ja punainen
merkkivalo palaa hetken. Jos
HF-laitteen ja pariksi liitetyn laitteen
välille ei muodosteta yhteyttä noin
30 minuutin kuluessa, HF-laitteen
virta katkeaa automaattisesti.