Bluetooth Headset BH 105 - Huolto-ohjeita

background image

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu
ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee
käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet
auttavat sinua ylläpitämään
takuusuojasi.

• Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus

ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus
voivat sisältää mineraaleja, jotka

syövyttävät elektronisia piirejä.
Jos laite kastuu, anna sen kuivua
kokonaan.

• Älä käytä tai säilytä laitetta

pölyisessä tai likaisessa paikassa.
Sen liikkuvat osat ja elektroniset
komponentit voivat vahingoittua.

background image

SUOMI

• Älä säilytä laitetta kuumassa

paikassa. Korkeat lämpötilat voivat
lyhentää elektronisten laitteiden ikää,
vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai
sulattaa tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa.

Kun laitteen lämpötila palautuu
normaaliksi, sen sisälle voi
muodostua kosteutta, joka saattaa
vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

• Älä yritä avata laitetta.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta.

Kovakourainen käsittely voi
vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä
ja hienomekaanisia osia.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja,

liuottimia tai puhdistusaineita
laitteen puhdistukseen.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia

sen liikkuvat osat ja estää sitä
toimimasta kunnolla.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, laturia ja
mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei

toimi kunnolla, vie se lähimpään
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kierrätys

Tuotteeseen, painettuun
ohjeeseen, akkuun tai
pakkaukseen merkitty jäteastia,

jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa,
että kaikki sähköiset ja elektroniset
tuotteet, paristot ja akut on toimitettava
erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on
käytetty loppuun. Tämä vaatimus on
voimassa Euroopan unionin alueella.
Näitä tuotteita ei saa heittää
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen
joukkoon. Lisää ympäristötietoja on
tuotteen ympäristöselosteissa
(Eco-Declaration) osoitteessa
www.nokia.com/environment.

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet,
akut ja pakkausmateriaalit aina erilliseen
keräyspisteeseen. Näin ehkäiset
valvomatonta jätteiden hävittämistä
ja edistät materiaalien kierrätystä.
Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä,
jätehuollosta vastaavilta paikallisilta

background image

SUOMI

viranomaisilta, kansallisilta
tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian
paikallisilta edustajilta. Katso Nokia-
tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta
www.nokia.com/werecycle tai, jos selaat
langattomalla laitteella, osoitteesta
www.nokia.mobi/werecycle.