Bluetooth Headset BH 105 - HF-laitteen asettaminen korvalle

background image

HF-laitteen asettaminen
korvalle

HF-laite on valmis käytettäväksi
vasemmalla korvalla. Jos haluat
käyttää HF-laitetta oikealla korvalla,
kierrä korvasankaa siten, että se
on Nokian logon oikealla puolella
(10 ja 11).

Liu’uta korvasanka korvan taakse (8)
ja työnnä kuuloke varovasti korvaan.
Säädä korvasangan pituus
työntämällä tai vetämällä sankaa.
Suuntaa HF-laite suutasi kohti (9).