Bluetooth Headset BH 105 - Valojen sytyttäminen tai sammuttaminen

background image

Valojen sytyttäminen tai
sammuttaminen

Merkkivalot palavat oletusarvoisesti
kaikissa tilanteissa. Jos haluat
sammuttaa valot joissakin tilanteissa
(esimerkiksi puhelun aikana tai kun
HF-laite on yhdistettynä laitteeseen)
tai haluat sytyttää ne uudelleen,
pidä virtanäppäintä ja vastaus- ja
lopetusnäppäintä painettuna noin
kahden sekunnin ajan, kun HF-laite
on yhdistettynä laitteeseen.