Bluetooth Headset BH 105 Hjálp

background image

Nokia BH-105 Bluetooth
höfuðtól

9215204/1

8

9

2

1

4

7

3

11

10

5

6

background image

ÍSLENSKA

YFIRLÝSING UM SAMKVÆMNI

Hér með lýsir NOKIA CORPORATION því
yfir að varan BH-105 er í samræmi við
grunnkröfur og aðrar kröfur sem gerðar
eru í tilskipun 1999/5/EB. Eintak af
yfirlýsingu um samkvæmni er að finna
á slóðinni http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Allur réttur áskilinn.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia
Original Accessories eru vörumerki eða skráð
vörumerki Nokia Corporation. Nokia tune er
tónmerki Nokia Corporation. Önnur vöruheiti
eða heiti fyrirtækja sem nefnd eru hér geta
verið vörumerki eða vöruheiti viðkomandi
eigenda.

Hvers konar afritun, yfirfærsla, dreifing eða
varðveisla á hluta skjals þessa eða skjalsins
alls er óheimil nema að fyrirfram fengnu
skriflegu samþykki Nokia.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.

Nokia framfylgir stefnu sem felur í sér
stöðuga þróun. Nokia áskilur sér rétt til
að gera breytingar og úrbætur á hvers
konar vöru sem getið er í þessu skjali án
undangenginnar tilkynningar.
Að því marki sem viðeigandi lög leyfa ber
Nokia eða einhverjir af leyfisveitendum þess,
undir engum kringumstæðum, ábyrgð á tapi
gagna eða tekjutapi og ekki á beinu eða
óbeinu tjóni, þar á meðal útlögðum kostnaði,
tekjutapi eða missi ágóða, af hvaða orsökum
sem tjón kann að vera.
Inntak þessa skjals er afhent „eins og það
kemur fyrir“. Umfram það, er lög áskilja, er
engin ábyrgð veitt, hvorki berum orðum né
undirskilin, á nákvæmni, áreiðanleika eða
inntaki þessa skjals. Á það meðal annars, en
ekki eingöngu, við um söluhæfni eða ábyrgð
á að varan henti tiltekinni notkun. Nokia
áskilur sér rétt til að endurskoða skjalið
eða draga það til baka hvenær sem er án
undangenginnar tilkynningar.
Birgðir á tilteknum vörum geta verið
breytilegar eftir svæðum. Nánari upplýsingar
fást hjá söluaðilum Nokia á hverjum stað.
Útflutningstakmarkanir
Tæki þetta kann að innihalda vörur, tækni

background image

ÍSLENSKA

eða hugbúnað sem lýtur útflutningslögum
og reglugerðum í Bandaríkjunum og öðrum

löndum. Breytingar á flutningsleiðum sem
ekki samræmast lögum eru óheimilar.