Bluetooth Headset BH 105 - De batterij opladen

background image

De batterij opladen

Lees ’Informatie over de batterij en de
lader’nauwkeurig door voordat u de
batterij oplaadt.

Waarschuwing: Gebruik
alleen laders die door
Nokia zijn goedgekeurd

voor gebruik met dit specifieke model.
Het gebruik van alle andere typen
kan de goedkeuring of garantie doen
vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Trek altijd aan de stekker en niet aan
het snoer als u accessoires losmaakt.

background image

NEDERLANDS

1. Sluit de lader aan op een

stopcontact.

2. Sluit de kabel van de lader aan

op de aansluiting van de lader.
Het rode indicatorlampje brandt
tijdens het laden. Het kan 2 uur
duren voordat de batterij volledig
is opgeladen.

3. Als de batterij geheel is opgeladen,

brandt het groene indicatorlampje.
Ontkoppel de lader van de headset
en haal vervolgens de stekker van
de headset uit het stopcontact.

Een volledig opgeladen batterij biedt
capaciteit voor maximaal 5 uur en
30 minuten gesprekstijd of maximaal
120 uur stand-bytijd.

Druk op de aan/uit-toets om de status
van de batterij te controleren als
de headset niet meer op de lader is
aangesloten. Als het indicatorlampje
groen is, is er voldoende
batterijvermogen. Als het lampje geel

is, moet u niet te lang wachten met
het opladen van de batterij. Als het
lampje rood is, moet u de batterij
opladen.

Wanneer de batterij bijna leeg is,
hoort u iedere 5 minuten een
pieptoon en begint het rode
indicatorlampje te knipperen.