Bluetooth Headset BH 105 - De hoofdtelefoon koppelen enverbinding maken

background image

De hoofdtelefoon koppelen
en verbinding maken

1. Zorg ervoor dat uw mobiele

apparaat is ingeschakeld en
dat de headset is uitgeschakeld.

2. Houd de aan/uit-toets circa

5 seconden ingedrukt totdat
het groene indicatorlampje
snel begint te knipperen.

3. Activeer in ongeveer 3 minuten

de Bluetooth-verbinding op het

apparaat en laat het naar
Bluetooth-apparaten zoeken.

4. Selecteer de headset in de lijst met

gevonden apparaten.

5. Typ indien nodig de toegangscode

0000 om de headset aan uw
apparaat te koppelen en verbinding
te maken. Bij sommige apparaten
moet u de verbinding wellicht
apart tot stand brengen, na het
koppelen.

Wanneer de headset verbinding heeft
met uw apparaat en gebruiksklaar is,
knippert het groene indicatorlampje
ongeveer elke 5 seconden.