Bluetooth Headset BH 105 - In- en uitschakelen

background image

In- en uitschakelen

U schakelt de headset in door de
aan/uit-toets ongeveer 2 seconden
ingedrukt te houden. U hoort dan
een piepsignaal en het groene
indicatorlampje begint te branden.
De headset probeert nu verbinding te
maken met het apparaat waarmee het
voor het laatst verbonden is geweest.

U schakelt de headset uit door de
aan/uit-toets ongeveer 2 seconden
ingedrukt te houden wanneer de
headset is ingeschakeld. Er klinkt een
pieptoon en het rode indicatorlampje
gaat even aan. Als de headset niet

background image

NEDERLANDS

binnen circa 30 minuten op een
apparaat wordt aangesloten,
schakelt de hoofdtelefoon
zichzelf automatisch uit.