Bluetooth Headset BH 105 - Gesprekken

background image

Gesprekken

Nadat de headset met het mobiele
apparaat is verbonden, kunt u bellen
door het apparaat te gebruiken zoals
u dat gewend bent.

Als u het nummer dat u het laatst
hebt gebeld, opnieuw wilt kiezen
(vooropgesteld dat het apparaat
nummerherhaling met de headset
ondersteunt), drukt u tweemaal op de
toets voor beantwoorden/beëindigen
wanneer u niet in gesprek bent.

Als u spraakgestuurde nummerkeuze
wilt activeren (vooropgesteld dat het
apparaat deze functie met de headset
ondersteunt), houdt u de toets voor
beantwoorden/beëindigen ongeveer
2 seconden ingedrukt wanneer
u niet in gesprek bent. Ga door

zoals beschreven in de
gebruikershandleiding van
uw apparaat.

U kunt een gesprek aannemen of
beëindigen door op de toets voor
beantwoorden/beëindigen te drukken.
U kunt een oproep weigeren door
tweemaal op deze toets te drukken.

U kunt tijdens een gesprek schakelen
van de headset naar een compatibel
apparaat door de toets voor
beantwoorden/beëindigen ongeveer
2 seconden ingedrukt te houden of
door de headset uit te schakelen.
Als u weer wilt terugschakelen naar
de headset, houdt u de toets voor
beantwoorden/beëindigen ongeveer
2 seconden ingedrukt, of u schakelt
de headset in.