Bluetooth Headset BH 105 - Indicatorlampjes in- of uitschakelen

background image

Indicatorlampjes in- of
uitschakelen

Standaard zijn de indicatorlampjes in
alle situaties ingeschakeld. Als u de

background image

NEDERLANDS

indicatorlampjes in bepaalde situaties
wilt uitschakelen (bijvoorbeeld tijdens
een gesprek of wanneer de headset
is verbonden met een apparaat) of
opnieuw wilt inschakelen, houdt
u de aan/uit-toets en de toets voor
beantwoorden/beëindigen ongeveer
2 seconden ingedrukt wanneer de
headset is verbonden met een
apparaat.