Bluetooth Headset BH 105 - Informatie over de batterij en de lader

background image

Informatie over de batterij en de lader

Dit apparaat heeft een interne
oplaadbare batterij die niet kan worden
verwijderd. Probeer de batterij niet uit

het apparaat te verwijderen,
want hierdoor kunt u het apparaat
beschadigen. Dit apparaat is bedoeld

background image

NEDERLANDS

voor gebruik met één van de volgende
laders: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 en DC-4.
Het precieze ladermodel kan variëren
naargelang het type stekker.
De stekkervariant wordt aangeduid
door een van de volgende letters of
lettercombinaties: E, EB, X, AR, U, A,
C of UB. De batterij kan honderden keren
worden opgeladen en ontladen maar na
verloop van tijd treedt slijtage op. Laad
de batterij alleen opnieuw op met laders
die door Nokia zijn goedgekeurd en
bestemd zijn voor dit apparaat. Het
gebruik van een niet-goedgekeurde lader
brengt het risico met zich mee van brand,
explosie, lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer
gebruikt of als u de batterij langere tijd
niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat
u de lader moet aansluiten, ontkoppelen
en vervolgens opnieuw moet aansluiten
om het opladen te starten. Als de batterij
volledig ontladen is, kan het enige
minuten duren voordat het

indicatorlampje van de batterij gaat
branden.

Haal de lader uit het stopcontact
wanneer u deze niet gebruikt. Houd
een volledig opgeladen batterij niet
gekoppeld aan de lader omdat de
levensduur van de batterij kan afnemen
wanneer deze wordt overladen. Als een
volledig opgeladen batterij niet wordt
gebruikt, wordt deze na verloop van tijd
automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op
een temperatuur tussen 15°C en 25°C.
Bij extreme temperaturen nemen de
capaciteit en levensduur van de batterij
af. Een apparaat met een warme of koude
batterij kan gedurende bepaalde tijd
onbruikbaar zijn. De batterijprestaties
zijn met name beperkt in temperaturen
die beduidend onder het vriespunt liggen.

Gooi batterijen niet in het vuur.
De batterijen kunnen dan ontploffen.
Batterijen kunnen ook ontploffen als
deze beschadigd zijn.

Gebruik nooit een lader die is beschadigd.

background image

NEDERLANDS

Belangrijk: De gespreks- en
stand-bytijden voor een
batterij zijn slechts

schattingen en zijn afhankelijk van
netwerkcondities, gebruikte functies,
leeftijd en conditie van de batterij,
temperaturen waaraan de batterij is

blootgesteld en vele andere factoren.
De tijdsduur dat een apparaat wordt
gebruikt voor gesprekken, heeft invloed
op de stand-bytijd. Op dezelfde manier
heeft de tijdsduur dat het apparaat is
ingeschakeld en in de stand-bymodus
staat, invloed op de gesprekstijd.