Bluetooth Headset BH 105 - Onderhoud

background image

Onderhoud

Uw apparaat is een product van
toonaangevend ontwerp en
vakmanschap en moet met zorg worden
behandeld. De volgende tips kunnen
u helpen om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag,

vochtigheid en allerlei soorten
vloeistoffen of vocht kunnen
mineralen bevatten die corrosie
van elektronische schakelingen
veroorzaken. Wordt het apparaat toch
nat, laat het dan volledig opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat

niet op stoffige, vuile plaatsen.
De bewegende onderdelen en

elektronische onderdelen kunnen
beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen

waar het heet is. Hoge temperaturen
kunnen de levensduur van
elektronische apparaten bekorten,
batterijen beschadigen en bepaalde
kunststoffen doen vervormen of
smelten.

• Bewaar het apparaat niet op

plaatsen waar het koud is. Wanneer
het apparaat weer de normale
temperatuur krijgt, kan binnen in het
apparaat vocht ontstaan, waardoor

background image

NEDERLANDS

elektronische schakelingen
beschadigd kunnen raken.

• Probeer het apparaat niet open

te maken.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot

of schud niet met het apparaat.
Een ruwe behandeling kan de
interne elektronische schakelingen
en fijne mechaniek beschadigen.

• Gebruik geen agressieve

chemicaliën, oplosmiddelen of
sterke reinigingsmiddelen om
het apparaat schoon te maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan

de bewegende onderdelen van het
apparaat blokkeren en de correcte
werking belemmeren.

Deze tips gelden voor het apparaat,
de lader en andere accessoires. Neem
contact op met het dichtstbijzijnde
bevoegde servicepunt als een apparaat
niet goed werkt.

Recycling

Het symbool van de
doorgestreepte container
op uw product, op de batterij,

in de documentatie of op de verpakking
wil zeggen dat alle elektrische en
elektronische producten, batterijen en
accu’s na afloop van de levensduur voor
gescheiden afvalverzameling moeten
worden aangeboden. Deze regel geldt in
de Europese Unie. Bied deze producten
niet aan bij het gewone huisvuil.
Zie voor meer milieu-informatie de
eco-verklaringen over onze producten
op www.nokia.com/environment.

Breng uw gebruikte elektronische
producten, batterijen en
verpakkingsmaterialen altijd naar een
daarvoor bestemd inzamelpunt. Op die
manier helpt u mee aan het voorkomen
van het ongecontroleerd weggooien van
afval en draagt u bij aan het hergebruik
van materialen. Meer gedetailleerde
informatie over afvalverzameling vindt
u bij de verkoper van het product, bij de

background image

NEDERLANDS

milieudienst van uw plaatselijke
overheid, nationale organisaties voor
producentenverantwoordelijkheid of
uw plaatselijke vertegenwoordiger
van Nokia. Kijk voor de recycling
van uw Nokia-producten op
www.nokia.com/werecycle of,
als u browset op een mobiel apparaat,
op www.nokia.mobi/werecycle.