Bluetooth Headset BH 105 - Batteri- og laderinformasjon

background image

Batteri- og laderinformasjon

Denne enheten inneholder et internt,
oppladbart batteri som ikke kan fjernes.

Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra
enheten, da dette kan skade enheten.

background image

NORSK

Denne enheten er beregnet for bruk
med strømforsyning fra følgende ladere:
AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 og DC-4. Det
nøyaktige modellnummeret for laderen
kan variere avhengig av pluggtypen.
Pluggtypen identifiseres ved hjelp av en
av følgende: E, EB, X, AR, U, A, C eller UB.
Batteriet kan lades og utlades hundrevis
av ganger, men det vil etter hvert bli
oppbrukt. Bruk bare batteriladere som
er godkjent av Nokia og beregnet for
bruk med denne enheten. Bruk av ikke-
godkjent lader kan medføre risiko for
brann, eksplosjon, lekkasje eller andre
farer.

Hvis et batteri brukes for første gang,
eller hvis batteriet ikke har vært brukt
i en lengre periode, kan det være
nødvendig å koble til laderen og deretter
koble den fra og til igjen for å starte
ladingen. Hvis batteriet er fullstendig
utladet, kan det ta noen minutter før
ladeindikatorlampen lyser.

Ta laderen ut av kontakten og enheten
når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri

bør frakobles laderen fordi overlading
kan forkorte batteriets levetid. Hvis et
fullt oppladet batteri ikke brukes, lades
det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet
i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C.
Ekstreme temperaturer reduserer
kapasiteten og levetiden til batteriet.
Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt,
kan det hende at enheten ikke fungerer
i en kortere periode. Batteriytelsen er
spesielt begrenset i temperaturer godt
under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes
for ild. Batterier kan også eksplodere hvis
de er skadet.

Bruk aldri en lader som er skadet.

Viktig: Batteriets taletid og
standbytid er bare anslag og
avhenger av nettverksforhold,

funksjonene som brukes, batteriets alder
og tilstand, temperaturene som batteriet
utsettes for, og mange andre faktorer.
Hvor lenge enheten brukes til samtaler,
har innvirkning på standbytiden.

background image

NORSK

På samme måte påvirkes taletiden av
hvor lenge enheten er slått på og er
i ventemodus.