Bluetooth Headset BH 105 - Anrop

background image

Anrop

Du ringer ved å bruke mobilenheten
på vanlig måte når headsettet er
koblet til den.

Hvis du vil ringe opp igjen det
nummeret du ringte sist (hvis enheten

støtter denne funksjonen med
headsettet), og du ikke allerede har
en aktiv samtale, trykker du to ganger
på svar-/avslutningsknappen.

Hvis du vil aktivere stemmeoppringing
(hvis enheten støtter denne
funksjonen med headsettet),
og du ikke allerede har en aktiv
samtale, holder du inne svar-/
avslutningsknappen i ca. 2 sekunder.
Fortsett som beskrevet
i brukerhåndboken for enheten.

Du svarer på et anrop eller avslutter
en samtale ved å trykke på svar-/
avslutningsknappen. Du avviser et
anrop ved å trykke to ganger på denne
knappen.

background image

NORSK

Du flytter samtalen fra headsettet til
en kompatibel enhet ved å holde
inne svar-/avslutningsknappen
i ca. 2 sekunder eller ved å slå av
headsettet. Du flytter samtalen tilbake
til headsettet ved å holde inne svar-/
avslutningsknappen i ca. 2 sekunder
eller ved å slå headsettet på.