Bluetooth Headset BH 105 - Fjerne innstillinger eller tilbakestille

background image

Fjerne innstillinger eller
tilbakestille

Du sletter sammenkoblinger fra
headsettet når det er slått av ved
å holde inne av/på-knappen og svar-/
avslutningsknappen (i ca. 5 sekunder)
til indikatorlampen begynner å lyse
rødt og grønt vekselvis.

Du kan tilbakestille headsettet hvis
det slutter å fungere selv om det er
ladet opp. Koble headsettet til en lader
mens du holder inne av/på-knappen.