Bluetooth Headset BH 105 - Slå lysene på eller av

background image

Slå lysene på eller av

Som standard lyser indikatorlampene
i alle situasjoner. Hvis du vil slå av
lampene i noen situasjoner (f.eks.
under en samtale eller når headsettet
er koblet til en enhet) eller på igjen,
holder du inne av/på-knappen og
svar-/avslutningsknappen i ca.
2 sekunder når headsettet er koblet
til en enhet.