Bluetooth Headset BH 105 - Introduksjon

background image

Introduksjon

Med Nokia Bluetooth-headsettet
BH-105 kan du ringe og motta
samtaler når du er på farten.

Les nøye gjennom denne
brukerhåndboken før du bruker
headsettet. Les også brukerhåndboken
for mobilenheten du kobler til
headsettet.

Dette produktet kan inneholde små
deler. Oppbevar dem utilgjengelig
for små barn. Enhetens overflate
inneholder ikke nikkel.