Bluetooth Headset BH 105 - Komme i gang

background image

Komme i gang

Headsettet består av følgende
deler som vist på første side: av/
på-knapp (1), ørekrok (2), svar-/
avslutningsknapp (3), øreplugg (4),
indikatorlampe (5), laderkontakt (6)
og mikrofon (7).

Før du bruker headsettet, må du lade
batteriet og koble headsettet sammen
med en kompatibel enhet.

Deler av enheten er magnetisk.
Metallmaterialer kan trekkes mot
enheten. Plasser ikke kredittkort eller
andre magnetiske lagringsmedier
i nærheten av enheten ettersom
informasjon som er lagret i dem,
kan bli slettet.