Bluetooth Headset BH 105 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Les “Batteri- og laderinformasjon”
nøye før du lader batteriet.

Advarsel: Bruk bare ladere
som er godkjent av Nokia for

bruk med denne modellen. Bruk av andre
typer kan oppheve all godkjenning og
garanti og kan være farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på
tilbehør, bør du holde i og trekke ut
kontakten, og ikke dra i ledningen.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderkabelen til

laderkontakten. Indikatorlampen
lyser rødt under ladingen. Det kan
ta opptil 2 timer å lade batteriet
helt opp.

3. Når batteriet er ladet helt opp,

lyser indikatorlampen grønt. Koble
laderen fra headsettet og deretter
fra stikkontakten.

Et fulladet batteri har nok strøm til
opptil 5 timer og 30 minutter taletid
eller opptil 120 timer standbytid.

Trykk på av/på-knappen hvis du vil
sjekke batteristatusen når headsettet

background image

NORSK

ikke er koblet til en lader. Hvis
indikatorlampen lyser grønt, er
ladenivået fullt. Hvis lampen lyser
gult, er det mulig at du må lade
batteriet snart. Hvis lampen lyser rødt,
må du lade batteriet.

Når batterinivået er lavt, piper
headsettet hvert 5. minutt og
indikatorlampen blinker rødt.