Bluetooth Headset BH 105 - Sammenkoble og koble til headsettet

background image

Sammenkoble og koble til
headsettet

1. Kontroller at mobilenheten er slått

på, og at headsettet er slått av.

2. Hold inne av/på-knappen (ca.

5 sekunder) til indikatorlampen
begynner å blinke grønt i raskt
tempo.

3. Aktiver Bluetooth-tilkoblingen på

enheten innen 3 minutter, og angi
at den skal søke etter Bluetooth-
enheter.

4. Velg headsettet fra listen over

enhetene som er funnet.

5. Tast inn passordet 0000

hvis du blir bedt om det,
for å sammenkoble og koble
headsettet til enheten. Med
enkelte enheter må tilkoblingen
opprettes separat etter
sammenkoblingen.

background image

NORSK

Når headsettet er koblet til enheten
og klart til bruk, blinker

indikatorlampen grønt hvert
5. sekund.