Bluetooth Headset BH 105 - Slå på eller av

background image

Slå på eller av

Du slår på headsettet ved å holde
inne av/på-knappen i ca. 2 sekunder.
Headsettet piper, og indikatorlampen
lyser grønt. Headsettet forsøker
å koble seg til den sist tilkoblede
enheten.

Du slår av headsettet ved å holde
inne av/på-knappen i ca. 2 sekunder.
Headsettet piper, og indikatorlampen
blinker kort rødt. Hvis du ikke kobler
headsettet til en enhet innen ca.
30 minutter, slår det seg av
automatisk.