Bluetooth Headset BH 105 - Placera headsetet på örat

background image

Placera headsetet på örat

Headsetet kan nu användas på
vänster öra. Om du vill ha headsetet
på höger öra, roterar du öronbygeln
så att den är till höger om logotypen
Nokia (10 och 11).

Sätt öronbygeln bakom örat (8) och
tryck hörtelefonen försiktigt mot örat.
Tryck eller dra i öronbygeln för att
ställa in längden. Placera headsetet
så att det pekar mot munnen (9).