Bluetooth Headset BH 105 - Samtal

background image

Samtal

Använd din mobila enhet som vanligt
om du vill ringa ett samtal när
headsetet är anslutet till den.

Om du vill ringa upp det senast
uppringda numret igen (om enheten
har stöd för funktionen med
headsetet) trycker du två gånger
på knappen för att besvara/avsluta
i passningsläge.

Aktivera röstuppringning (om
enheten har stöd för funktionen
med headsetet) genom att hålla
ned knappen för att besvara/avsluta
i 2 sekunder i passningsläge. Fortsätt
enligt anvisningarna i enhetens
användarhandbok.

Om du vill besvara eller avsluta
ett samtal trycker du på besvara/
avsluta-knappen. Om du vill avvisa

background image

SVENSKA

ett samtal trycker du två gånger
på knappen.

Om du vill växla ett samtal mellan
headsetet och en kompatibel enhet
håller du ned besvara/avsluta-
knappen i ca 2 sekunder eller stänger
av headsetet. Om du vill växla tillbaka
samtalet till headsetet håller du
ned besvara/avsluta-knappen i ca
2 sekunder eller slår på headsetet.