Bluetooth Headset BH 105 - Slå på och stänga av indikatorerna

background image

Slå på och stänga av
indikatorerna

Som standard visas alla
indikatorlampor i alla situationer.
Om du vill stänga av indikatorerna
i vissa situationer (t.ex. under ett
samtal eller när headsetet är anslutet
till en enhet) eller slå på dem igen,
håller du strömbrytaren och knappen
svara/avsluta intryckta i ca 2 sekunder
när headsetet är anslutet till en enhet.