Bluetooth Headset BH 105 - Information om batteri och laddare

background image

Information om batteri och laddare

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart
batteri som inte kan tas bort. Försök
inte att ta bort batteriet från enheten
eftersom det kan medföra att enheten
skadas. Denna enhet är avsedd att
användas med ström från följande
laddare: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 och
DC-4. De exakta modellnumren på
laddarna kan variera beroende på vad
de har för kontakt. Kontaktvarianten
identifieras genom en av följande:
E, EB, X, AR, U, A, C eller UB. Batteriet kan
laddas och laddas ur hundratals gånger,
men så småningom har det tjänat ut.
Ladda endast batterierna med laddare
som är godkända av Nokia och avsedda
för enheten. Om du använder en icke
godkänd laddare kan det medföra risk
för brand, explosion, läckage eller
andra faror.

Om ett batteri används för första gången
eller om batteriet inte har använts på
länge kan det vara nödvändigt att

ansluta laddaren och sedan koppla ur och
återkoppla den för att starta laddningen.
Om batteriet är helt urladdat kan det ta
några minuter innan laddningsindikatorn
visas.

Koppla bort laddaren från eluttaget och
enheten när den inte används. Lämna
inte ett fulladdat batteri i laddaren
eftersom överladdning kan förkorta
batteriets livslängd. Ett fulladdat
batteri som inte används laddas så
småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet
mellan 15 °C och 25 °C. Vid extrema
temperaturer minskar batteriets
kapacitet och livslängden förkortas.
En enhet med för varmt eller kallt batteri
kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas
prestanda är särskilt begränsade
i temperaturer långt under 0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld
eftersom de riskerar att explodera. Även
skadade batterier riskerar att explodera.

background image

SVENSKA

Använd aldrig en skadad laddare.

Viktigt! Batteriets samtals-
och passningstid är bara
uppskattningar och beror på

nätverksförhållanden, vilka funktioner
som används, batteriets ålder och

tillstånd, vilka temperaturer batteriet
utsätts för och flera andra faktorer. Den
tid enheten används för samtal påverkar
passningstiden. På samma sätt påverkas
samtalstiden av hur länge enheten är
påslagen och i passningsläge.