Bluetooth Headset BH 105 - Inledning

background image

Inledning

Med Nokia Bluetooth-headsetet
BH-105 kan du ringa och ta emot
samtal när du är ute och rör på dig.

Läs den här användarhandboken
noggrant innan du börjar
använda headsetet. Läs också
användarhandboken för den mobila
enhet som du ansluter headsetet till.

Produkten kan innehålla smådelar.
Förvara dem utom räckhåll för
småbarn. Enhetens yta är fri
från nickel.