Bluetooth Headset BH 105 - Koppla ihop och ansluta headsetet

background image

Koppla ihop och ansluta
headsetet

1. Kontrollera att din mobila enhet

är påslagen och att headsetet är
avstängt.

2. Håll ned av/på-knappen i ca

5 sekunder tills den gröna
indikatorlampan börjar blinka
snabbt.

3. Aktivera enhetens Bluetooth-

anslutning inom ca 3 minuter
och ställ in enheten på att söka
efter Bluetooth-enheter.

4. Välj headsetet i listan med

påträffade enheter.

5. Ange lösenordet 0000 om det

behövs för att koppla ihop och
ansluta headsetet till enheten.

background image

SVENSKA

I vissa enheter kan du behöva
göra anslutningen separat efter
hopkopplingen.

När headsetet är anslutet till enheten
och klart att använda blinkar den
gröna indikatorlampan ungefär var
femte sekund.