Bluetooth Headset BH 105 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Läs ”Information om batteri och
laddare” innan du laddar batteriet.

Varning! Använd endast
laddare som godkänts av
Nokia för användning med

just det här headsetet. Om andra
tillbehör kopplas in kan telefonens
typgodkännande och garanti bli ogiltiga,
dessutom kan det innebära en fara.

När du kopplar ur något tillbehör från ett
vägguttag håller du i kontakten, aldrig
i sladden.

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.

2. Anslut laddarkabeln till kontakten

för laddaren på headsetet. Den
röda indikatorlampan lyser under
laddning. Det kan ta upp till
2 timmar att ladda batteriet helt.

3. När batteriet är fulladdat tänds

den gröna indikatorn. Koppla ur
laddaren från headsetet och
sedan från nätuttaget.

När batteriet är fulladdat har du ca
5 timmar och 30 minuters samtalstid
eller upp till 120 timmar
i passningsläge.

background image

SVENSKA

Tryck på på/av-knappen om du vill
kontrollera batteriladdningen när
headsetet inte är anslutet till en
laddare. Om indikatorlampan är
grön är laddningsnivån tillräcklig.
Om lampan är gul behöver du ladda
batteriet snart. Ladda batteriet om
lampan är röd.

När batteriet börjar ta slut avger
headsetet en ljudsignal ungefär var
femte minut och den röda indikatorn
blinkar.