Bluetooth Headset BH 105 - Slå på och stänga av

background image

Slå på och stänga av

Slå på headsetet genom att hålla
ned av/på-knappen i ca 2 sekunder.
Headsetet piper och den gröna
indikatorlampan lyser. Headsetet
försöker ansluta till den senaste
anslutna enheten.

Om du vill stänga av headsetet
håller du av/på-knappen intryckt
i ca 2 sekunder när headsetet är på.
Headsetet piper och den röda

indikatorlampan lyser en kort stund.
Om headsetet inte ansluts till en
enhet inom ca 30 minuter stängs
det av automatiskt.