Bluetooth Headset BH 105 - Skötsel och underhåll

background image

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad
produkt framställd med stor
yrkesskicklighet och bör behandlas
med största omsorg. Genom att följa
nedanstående råd kan du se till att
garantin täcker eventuella skador.

• Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och

alla typer av vätskor kan innehålla
ämnen som fräter på de elektroniska
kretsarna. Om enheten utsätts för
väta måste den få möjlighet att torka
helt och hållet.

• Använd eller förvara inte enheten

i dammiga, smutsiga miljöer.
Enhetens rörliga delar och

elektroniska komponenter kan
ta skada.

• Förvara inte enheten på varma

platser. Höga temperaturer kan
förkorta livslängden för elektroniska
apparater, skada batterierna och
förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser.

När enheten värms upp till normal
temperatur kan det bildas fukt på
insidan, vilket kan skada de
elektroniska kretsarna.

• Försök inte att öppna enheten.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka

inte heller på den. Om den behandlas

background image

SVENSKA

omilt kan kretskorten och
finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier,

lösningsmedel eller frätande/starka
rengöringsmedel för att rengöra
enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan

täppa till dess rörliga delar och hindra
normal användning.

Dessa råd gäller såväl enhet som laddare
eller andra tillbehör. Om någon enhet
inte fungerar som den ska, tar du den till
närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Återvinning

Den överkorsade soptunnan
på produkter, batteri, litteratur
eller paketering innebär att alla

elektriska och elektroniska produkter,
batterier och ackumulatorer ska lämnas
till en återvinningsstation vid slutet av
sin livslängd. Detta krav gäller inom EU.
Kasta inte dessa produkter med
det vanliga hushållsavfallet.
Se produktens eko-deklaration

på www.nokia.com/environment om
du vill ha mer miljöinformation.

Lämna alltid uttjänta
elektronikprodukter, batterier och
förpackningar till en återvinningsstation.
På så vis hjälper du till att undvika
okontrollerad sophantering och främjer
återvinning av material. Mer information
om insamling och återvinning finns
hos produktens återförsäljare, lokala
myndigheter, organisationer som
bevakar tillverkningsindustrin eller
hos närmaste Nokia-representant.
Besök www.nokia.com/werecycle (eller
www.nokia.mobi/werecycle om du surfar
på en mobil enhet) för mer information
om återvinning av Nokia-produkter.